Česky

Jsou s námi, když nakupujeme, jdeme po ulici, obědváme v restauraci nebo plaveme v bazénu. Sledují nás na téměř každém kroku. Řeč je o bezpečnostních kamerách, které jedni zatracují jako Velkého bratra, jiní ve jménu větší bezpečnosti volají po navýšení jejich počtu. Bezpečností kamery jsou tady, aby hlídaly nás nebo náš majetek. Ale hlídá někdo také je? V České republice je přes 700 on-line kamer, které nejsou zabezpečeny heslem a k jejich obsahu se může dostat kdokoliv, aniž by o tom majitel kamery věděl. Ze sledujícího se tak rázem může stát sledovaný a to, co původně mělo bezpečnost zvyšovat, ji najednou může ohrožovat. Všechny tyto kamery vidíte na mapě před sebou a nabídka míst, která můžete sledovat, je rozmanitá. Vítejte v největší reality show, kde účinkující nemají ani tušení o tom, že jsou sledováni. Účinkujícími jsme my všichni. Můžeme utíkat, můžeme se snažit schovat, ale oku bezpečnostních kamer se jen tak utéct nedá.

English

They are here when we're shopping, when we're walking on the street, having lunch at the restaurant or swimming in the pool. They are watching us on every step. We talk about security cameras. Ones condemn them as a Big brother. Others, in the name of safety, call for an increase of the quantity. Security cameras exist to guard us and our property. But does anyone/anything guard them? There is 700 online cameras in Czech republic, which aren't secured by the password. Anyone can approach the content recorded through camera even without owner knowing it. The viewer can suddenly become theone who's watched and the thing that was supposed to increase the safety, can threaten it. Right now you can see all of the cameras on the map in front of you. The variety of places is rich. Welcome to the biggest reality show where actors don't even know they are being watched. We can run, we can try to hide, but one can not escape the eye of the security camera.
Pavla Šedivá, Kateřina Tomalová a Pavel Schamberger @ Studia nových médií | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Česky

Kameru je možné odebrat z naší mapy jejím zabezpečením, po kterém přestane být její obraz dostupný všem, kteří neznají přístupové údaje. V případě, že není ve vašich silách takto učinit a přesto si přejete kameru odstranit kontaktujte nás prosím na adrese info@sledujute.cz

English

The camera can be removed from our map by strengthening its security, after which its image becomes unavailable to anyone who does not know the credentials. If you are unable to do so and you wish to remove the camera anway, please contact us at info@sledujute.cz

Česky

Tento projekt využívá databáze nezabezpečených webkamer Insecam.org. Tato databáze automaticky sbírá do své databáze kamery na základě velmi specifické části odkazu pomocí kterého se k obrazu z webkamery přistupuje a který je indexován ve vyhledávači Googlu. Geolokace webkamer je určena na základě IP adres jejichž přesnost se pohybuje na úrovni měst, proto je pouze přibližná a hlavně ve větších městech může být zavádějící. Tento web je vytvořen v Rku a aplikačním frameworku Shiny. O rozpoznávání obrazu se stará knihovna MXNet s modelem Inception-BatchNorm.

English

This project uses data from the database of unsecured webcams Insecam.org. This database automatically adds the cameras to its database based on very specific parts of URL which is used to access the webcam stream and that is indexed in the Google search engine. Geolocation of webcams is determined based on IP addresses. This approach is able to locate webcams on the city level and is only approximate. Especially in larger cities the location can be misleading. This site is created in R and Shiny and application framework. The image recognition is handled with MXNet library and pre-trained model Inception-BatchNorm.